Dyżur wakacyjny

   

Informujemy, iż w roku szkolnym 2022/2023 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Świdwin organizowana będzie według poniższego harmonogramu.

W LIPCU 2023 roku - Przedszkole Publiczne nr 2

W SIERPNIU 2023 roku - Przedszkole Publiczne nr 1

 

Zasady zgłaszania i terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka na wakacyjny dyżur podają do wiadomości dyrektorzy wszystkich przedszkoli. Oni też udzielają szczegółowych informacji w tym zakresie.

Przedszkole macierzyste zbiera od rodziców wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny(do 31 maja) i przekazuje je do odpowiedniej placówki pełniącej dyżur do 10 czerwca 2023 r. – wnioski do pobrania w placówce.

W okresie dyżurów wakacyjnych przyjmowane będą dzieci, których rodzice pracują.
W tym celu rodzice powinni przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola dyżurującego.

 

 

↓↓Do pobrania ↓  ↓