I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Czysty las wokół nas"

Publiczne Przedszkole  nr 2 „Pod Topolą” w Świdwinie

zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Czysty las wokół nas”.
Tematyka prac - prace nadsyłane na konkurs powinny być plastyczną odpowiedzią na hasło "Czysty las wokół nas".
Technika wykonania prac: plastyczna płaska;
Format prac: A4 lub A3
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko.
Na konkurs nie można zgłaszać prac zbiorowych, ani prac zgłaszanych do innych konkursów ani na wystawach.

Prace konkursowe należy przesyłać lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 31 maja 2022 roku na adres:

Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Topolą”
ul. Sportowa 3
78-300 Świdwin
„Praca na konkurs – „Czysty las wokół nas””.


O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Roztrzygnięcie konkursu 10 czerwca 2022r.

REGULAMIN WRAZ Z KARTĄ UCZESTNIKA DOSTĘPNY W ZAŁĄCZNIKU.

MONIKA SZYDŁOWSKA - osoba odpowidziedzialna 

 

https://blizejprzedszkola.pl/konkurs-7916,i-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-quotczysty-las-wokol-nasquot?fbclid=IwAR0LpgAaYdMkPDMF2A52LZQFx4WxWBLfQInwjvDkqWEJjjo8NjQLgo7CNaY#

 

↓↓Do pobrania ↓↓

regulamin konkurs plastycznego - czysty las