Opłaty

Nr konta bankowego: 35 1090 2662 0000 0001 5191 1647

Opłata za godzinę opieki ponad podstawę wymiarową 1,00 zł