Opłaty

Nr konta bankowego: 96 1020 2847 0000 1102 0178 1632

Opłata za godzinę opieki ponad podstawę wymiarową 1,00 zł