RODO - klauzula informacyjna

Komunikat o dodatkowym odbiorcy danych osobowych


W związku z przejęciem obsługi miejskich jednostek oświatowych przez Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych z dniem 1 stycznia 2021 r. przedmiotowa jednostka stała się odbiorcą danych osobowych w zakresie określonym w stosownym porozumieniu. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 10b oraz art. 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z Uchwałą NRXXIV/137/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 4 września 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych, nadanie jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi. Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych osobowych, którym jest Krzysztof Rychel. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt możliwy jest pod nr tel. 601 080 704, na adres e-mail: iodo_swidwin@wp.pl lub na adres siedziby Centrum: plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin.

 

Polityka ochrony danych osobowych - Dokument główny - Kliknij, aby pobrać plik.

Polityka prywatności- Kliknij, aby pobrć plik

Informacja ogólna dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane przez Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Topolą” - Kliknij, aby pobrać plik

Administratorem danych osobowych jest podmiot, do którego należy strona internetowa www.podtopola.swidwin.pl : Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Topolą” z siedzibą: ul. Sportowa 3, 78-300 Świdwin, NIP 672-20-81-956.

Jakie dane zbiera serwis internetowy automatycznie podczas korzystania?
Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.

Pliki cookies - tzw. ciasteczka
Podczas wizyty na stronie, niektóre obszary witryny mogą wymagać wykorzystywania tzw. plików cookies. Są to specjale pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika odwiedzającego witrynę w celu jego identyfikacji i zapamiętania niektórych informacji potrzebnych do łatwiejszego poruszania się i korzystania z serwisu w przyszłości.

Powyższe pliki są wykorzystywane także przez podmioty trzecie takie jak np. Google poprzez narzędzia Google Analytics.
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies strona internetowa może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Dane osobowe

Odwiedzając witrynę www.podtopola.swidwin.pl, użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych np. w celu wypełnienia formularza kontaktowego. Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Topolą” zaznacza, że nie wykorzystuje ani nie przekazuje osobom lub podmiotom trzecim wyżej wymienionych informacji osobistych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i dane adresowe.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z adresu: podtopola3@op.pl

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie powyższych informacji przesyłanych w plikach cookies, możesz to zmienić poprzez odpowiednie ustawienia znajdujące się w opcjach Twojej przeglądarki.

Publiczna Przedszkole nr 2 "Pod Topolą" wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, funkcję tą pełni Krzysztof Rychel, z którym możliwy jest kontakt pisemny na adres siedziby Szkoły lub e-mail: iodo_swidwin@wp.pl, bądź telefoniczny pod numerem 601 080 704.