Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 2 „Pod Topolą” w Świdwinie w roku szkolnym 2023/2024

  • Przewodnicząca - 
  • Wiceprzewodnicząca - 
  • Sekretarz -
  • Skarbnik -