Rekrutacja

rekrutacja

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK 2023/2024

 

 

 

 

DRODZY RODZICE!!

Rodzice dzieci nowo zakwalifikowanych do Przedszkola zobowiązani są do podpisania dokumentu potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w dniach 27 marca od godz. 12.00 do 31 marca 2023r. do godziny 15.00.

Niepodpisanie wyżej wymienionego dokumentu skutkuje wykreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych
do Publicznego Przedszkola nr 2 „Pod Topolą” w Świdwinie.

   

 Dokumenty do pobrania: