O przedszkolu nr 2 "Pod Topolą"

przedszkole pod topolą

Publiczne Przedszkole nr 2 "Pod Topolą" w Świdwinie mieści się przy ulicy Sportowej nr 3. Jego lokalizacja wraz z otaczającym go ogrodem jest niewątpliwie jednym z atutów placówki. Sam budynek przedszkola stanowią: sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, gabinet terapii logopedycznej, biblioteka i pokój nauczycielski, gabinety: dyrektora, pielęgniarki, intendentki; tarasy oraz zaplecze gospodarcze w tym bardzo dobrze wyposażona kuchnia.

Nasze przedszkole czynne jest w godzinach 6.30- 16.00. Tak jak w ubieglych latach dzieci z grup I-V uczęszczają do Przedszkola  przy ulicy Sportowej, natomiast dwa nasze oddziały czyli grupa VI i VII stacjonują przy Szkole Podstawowej nr 4. Ze względów organizacyjnych prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8. 

Dyżury pełnią sale:

Rano:
Grupy I i II -   godz. 6.30- 7.30 - sala nr 1
Grupy III, IV i V - godz. 6.30-7.00- sala nr 1
Grupy VI i VII (Szkoła Podstawowa nr 4)- 6.30-7.00 sala nr 106

Po południu:
Grupy I-V - godz. 15.30-16.00- sala nr 4
Grupy VI i VII (Szkoła Podstawowa nr 4)  godz. 15.30-16.00- sala nr 104

O godzinie 7.00/30 dzieci są odbierane przez nauczycieli i udają się do swoich sal, w których przebywają do 15.30 . Po tej godzinie dzieci oczekują na swoich rodziców w popołudniowej sali dyżurującej.

Ogród przedszkolny zawsze stanowił atrakcję chętnie odwiedzaną przez małych mieszkańców miasta i ich opiekunów. Przez lata dbały o niego: dyrektorki i pracownicy - dokonując licznych nasadzeń drzew, krzewów ozdobnych i kwiatów; przedszkolaki - angażując się w prace porządkowe; rodzice - pomagając w renowacji i zakupie sprzętu ogrodowego; organ prowadzący - dofinansowując zakup nowych zabawek i sprzętów.

Ogród przedszkolny to nie tylko teren zielony, ale też miejsce zabaw z licznymi zabawkami i sprzętem do zajęć i zabaw ruchowych. To również teren do prowadzenia zorganizowanych zajęć dydaktycznych, badań, doświadczeń i eksperymentów. W wyodrębnionej części terenu przedszkola dzięki nasadzeniom drzew i krzewów owocowych powstał mini sad, a jego alejki wykorzystane są dla potrzeb miasteczka ruchu drogowego.

W związku z sytuacją pandemiczną, dzieci korzystają z ogrodu przedszkolnego i sprzętów tylko w  swoich godzinach przebywania w placówce pod opieką nauczyciela.  Po odebraniu dziecka przez rodzica/ opiekuna na teran ogrodu jest wstęp wzbroniony. Prosimy i wyrozumiałość i przestrzeganie tej zasady.

Poniżej udostępniamy szcegółowe i aktualne procedury funkcjonowania placówki i wytyczne GIS- prosimy o zapoznanie się z nimi i przestrzeganie wytyczonych zasad:

Procedura wyjścia na plac zabaw

Procedury organizacji pracy

Wytyczne przeciwepidemiczne

Wytyczne GIS