Dyrektor publicznego przedszkola nr 2 "Pod Topolą"

dyrektor:

Joanna Bąkowska