Wycieczka do Kartlewa w ramach zadania publicznego Program Społecznik 2019-2021